Oznamy 

Samospráva

O obci 

 

Počitadlo návštev

Vitajte na internetovej stránke obce
Šarišské Čierne

Obec obklopujú kopce Nízkych Beskýd s peknými lesmi, väčšinou bukovými a brezovými. Sídlisko založil šoltýs s roľníckymi usadlíkmi v 14. storočí. Prvý krát sa v písomnej podobe spomína v roku 1414. V stredoveku obec patrila k panstvu Makovica. Dominanta obce, gréckokatolícky Kostol Narodenia Panny Márie, je z roku 1932 a Kaplnka Panny Márie z roku 1765.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb:

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

error loading iconViac informácií najdete tu...

Zverejnené 10.7.2018

 

Zverejnenie
počtu obyvateľov ku dňu vyhlásenia volieb pre voľby do orgánov
samosprávy obcí 10. novembra. 2018

Obec Šarišské Čierne v zmysle § 171 ods. 9 a § 176 ods. 8 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že obec Šarišské Čierne mala ku dňu vyhlásenia volieb do orgánov samosprávy obcí t.j. 10.07.2018 - 312 obyvateľov  

Oznámenie
o určení počtu poslancov a o utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí 10. novembra 2018

Obec Šarišské Čierne v zmysle § 166 ods. 3 a § 176 zákona NR SR č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov oznamuje, že v obci Šarišské Čierne bude jeden volebný obvod , v ktorom sa bude voliť päť poslancov. 

Zverejnené 16.8.2018

Vymenovanie zapisovateľa

Zapisovateľka miestnej volebnej komisie pre voľby do orgánov samosprávy obcí v Šarišské Čierne:

Helena Jurčová , tel. +421 54 479 83 20 ,
e-mail: buvalicandrej@gmail.com

E-mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie:
buvalicandrej@gmail.com

Zverejnené 27.8.2018

 Zoznam zaregistrovaných kandidátov

 

error loading iconPre voľby starostu obce Šarišské Čierne

 

error loading iconPre voľby do Obecného zastupiteľstva Šarišské Čierne

 

Regionálna veterinárna a potravinová správa Bardejov

error loading iconOznámenie o orálnej vakcinácii líšok proti besnote - jesenná kampaň

Program odpadového hospodárstva Prešovského kraja na roky 2016-2020

error loading iconCelý dokument

Policajný zbor SR upozorňuje

Seniori pozor!

Nestaňte sa obeťami podvodníkov a zlodejov

Policajný zbor opakovane upozorňuje občanov, najmä seniorov, aby neposielali peniaze osobám, ktoré nepoznajú. Môže isť o podvodníkov a zlodejov. 

error loading iconCelé upozornenie

Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranný zboru v Bardejove

V Y H L A S U J E ČAS ZVÝŠENÉHO NEBEZPEČENSTVA VZNIKU POŽIARU 

na lesných pozemkoch a v ich ochrannom pásme
(50 m od hranice lesného pozemku)
v územnom obvode okresu Bardejov
od 15.06.2018 od 17,00 hod. do odvolania. 

error loading iconCelé vyhlásenie

 

Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky

Ako správne využivať SMS na tiesňové volanie 112
v prípade núdze.

Logo 112

Zasielanie SMS na číslo 112 je určené hlavne pre sluchovo postihnuté obyvateľstvo. 

Informačný leták ...

 

 

 Kontakt

Adresa:

Obecný úrad
Šarišské Čierne 81
086 37 Šarišské Čierné

Telefón-fax:
+421 54 479 83 20

E-mail:
buvalicandrej@gmail.com
podatelna@sarisskecierne.sk

Pracovná doba

Pondelok 8:00 - 16:00

Utorok 8:00 - 16:00

Streda 8:00 - 16:00

Štvrtok 8:00 - 16:00

Piatok 8:00 - 16:00

Základné informácie

Samosprávny kraj
Prešovský

Región
Horný Šariš

Mikroregión
Makovica

Okres
Bardejov

Počet obyvateľov
320

Prvá písomná zmienka
1414

Matričný úrad
?

Nadmorská výška
394m.n.m